Termini jesenskih ispitnih rokova

Poštovane kolegice i kolege,

u privitku su svi termini ljesenskih ispitnih rokova.

Ne bi trebalo biti većih promjena, no, kao i obično, molim da koji puta provjerite da nema nekih izmjena.

Za sve ispite iz kolegija ljetnog semestra predviđena su dva jesenska roka, a za kolegije zimskog semestra po jedan, no za neke i dva roka.

Neki ispiti će biti provedeni on-line (označeni žutom bojom), a neki u prostorima Veleučilišta. Kod ispita koji će biti on-line, nositelji kolegija će Vam dati jasne upute kako će ispit biti proveden te odgovarajuće linkove i zaporke. Način provođenja ispita na Veleučilištu će ovisiti o epidemiološkoj situaciji i uputama nadležnih tijela te broju prijavljenih studenata za pojedini ispit. Stoga je moguće da će studenti biti podijeljeni u dvije grupe, o čemu ćete dobiti obavijest dan prije ispita (ovisno o broju prijavljenih studenata, što će biti tek tada vidljivo).

Kod većine kolegija se većina studenata oslobodila pismenog dijela ispita već kroz kolokvije i dolazi na usmeni dio ispita na upis ocjene ili odgovarati. Kako ne znamo koliko će se studenata (a često je to niti jedan) prijaviti za pismeni dio ispita, kod većine kolegija je termin pismenog i usmenog dijela isti, što znači da će studenti tada doći i, u ovisnosti o okolnostima, imati upis ocjene, odgovarati, ili će im profesori reći da pričekaju dok ne završite s pismenim dijelom. Sve ovisi o broju prijavljenih studenata i profesoru. 

Molio bih profesore da, ukoliko trebate poseban dan za usmeni dio ispita, pokušaju  predložiti termin u skladu sa slobodnim terminima koje vide u rasporedu ispita.

Prijelaznici kojima su neki ispiti priznati ne prijavljuju te ispite.

Ogroman je broj kombinacija kod studenata koji nisu položili ispite iz prvog semestra te se može desiti neko preklapanje ispita. U tom slučaju se konzultirajte s profesorima kod kojih imate ispite.

Sukladno odluci Stručnog vijeća, studenti koji izlaze četvrti puta na ispit neće ga moći prijaviti prije nego se jave u studentsku službu i dobiju upute oko komisijskog ispita. Stoga je vrlo bitno odjaviti ispit, ukoliko nećete izaći na isti, jer će se nedolazak tretirati kao pad na ispitu.

Ispite ćete moći prijavljivati od petka. Ispit se može prijaviti do tri dana prije početka ispita, a odjaviti do dva dana prije ispita.

Studenti koji prijavljuju ispit četvrti puta moraju minimalno 4 dana prije ispita poslati e-mail na tajnik@vhzk.hr da imaju komisijski ispit, kako bi djelatnici studentske službe imali dovoljno vremena za formiranje povjerenstva pred kojim će studenti odgovarati.

Ukoliko imate bilo kakovih problema oko prijave ispita to prijavite na tajnik@vhzk, a stavite u cc nsikirica@vhzk.hr. No to morate napraviti prije isteka roka za prijavu ispita.

 

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 26.08.2020.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&