Obrane završnih radova

Poštovani diplomandi, kolegice i kolege,

obrane završnih radnji organizirat će se 15. i 16. rujna 2020. na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina. Ujedno se obaviještavaju diplomandi, mentori i članovi povjerenstva da prouče i pridržavaju se Odluke dekana o protokolu dolaska djelatnika i studenata Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u zgradu Veleučilišta i organizaciji rada, klasa: 602-04/20-01/03, ur.broj: 2140-20-024, od 19. svibnja 2020.

Protokol obrana završnih radnji je sljedeći:

  1. 1.    Kontaktna obrana na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina:

- Obrane završnih radnji će se organizirati u dvorani 18 C.

- Obrane će se odvijati poštivajući propisanu socijalnu distancu i razmak između diplomanda i članova povjerenstva, te između samih članova povjerenstva.

- Obrane će se obavljati uz otvorene prozore u dvorani, a dvorana će se prozračiti između dvije obrane završnih radnji.

- Između dvije obrane završnih radnji računalo, tipkovnica i miš će se dezifincirati, kao i fizički prostor (inventar) u dvorani.

 

Objavio: Robert Spudić
Datum objave: 11.09.2020.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&